Förderaktion "Mach mit! Sei dabei!"

Kinderbetreuung.jpg

Auch Kinder einkommensschwacher Familien sollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Ferienaktionen, Ausflugs- bzw. Ferienfahrten sowie Mitgliedsbeiträge von Sport- und Kulturvereinen werden gefördert.

Eine finanzielle Unterstützung von bis zu € 100,- pro teilnehmenden Kind/Jugendlichen (einmalig pro Jahr und Kind) kann gewährt werden, wenn das monatliche Familiennettoeinkommen für das betreffende Kind (einschließlich aller Zulagen) folgende Grenzbeträge nicht übersteigt:

Voraussetzungen für die Förderung der Stadtgemeinde Schwechat

 • Hauptwohnsitz in Schwechat
 • Das monatliche Nettofamilieneinkommen übersteigt nicht gewisse Richtsätze.
  Mithilfe dieser Excel Datei (0.01 MB) können Sie überprüfen, ob Sie Anspruch auf eine Förderung haben.

Es gelten folgende Einkommensgrenzen:

 • Einpersonenhaushalt: € 1.572
 • 1 Erwachsener + 1 Kind: € 2.044
 • 1 Erwachsener + 2 Kinder: € 2.516
 • 1 Erwachsener + 3 Kinder: € 2.988
 • 2 Erwachsene: € 2.358
 • 2 Erwachsene + 1 Kind: € 2.830
 • 2 Erwachsene + 2 Kinder: € 3.302
 • 2 Erwachsene + 3 Kinder: € 3.774

Stand: April 2024

Als erwachsene Person zählt jedes Haushaltsmitglied ab 14 Jahre.

Zum Familieneinkommen zählen z.B.: sämtliche Einkommen aus unselbstständiger und selbstständiger Arbeit, Renten, Pensionen, Alimente, Arbeitslosen-, Notstands- und Sondernotstandsunterstützung, Karenzgeld, Lehrlingsentschädigungen uvm.

Anrechenfreie Einkommen sind beispielsweise die Familienbeihilfe uvm.

Alle Informationen zu den Einkommen bzw. zu anrechenfreien Einkommen finden Sie hier.

Das Formular für diese Förderung finden Sie hier.

Kontakt Stadtamtsdirektion - Gesundheit und Soziales
Tel: 01 70108 - 265
Kontaktformular


English 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Romana 🇷🇴

Hrvatski, Srbski, Bosanski, Slovenscina  🇭🇷🇷🇸🇧🇦🇸🇮

Magyar   🇭🇺

Slovensky  🇸🇰

Türkce  🇹🇷

Kampanya "Katıl! Bir Parçası Ol!" 

Düşük gelirli ailelerin çocukları da toplumsal hayata katılabilmelidir. Tatil etkinlikleri, geziler ve spor ve kültür kulüplerine üyelik ücretleri desteklenmektedir.

Aylık net aile geliri (tüm ek ödenekler dahil) aşağıdaki sınırları aşmadığı takdirde, katılan çocuk/genç başına (yılda bir kez çocuk başına) 100 €'ya kadar mali destek sağlanabilir:

Schwechat Belediyesi'nin desteği için gereksinimler

 • Schwechat'ta ana ikametgah
 • Aylık net aile geliri belirli kılavuz değerleri aşmaz.
 • Bu Excel dosyasını (0,01 MB) kullanarak destek alma hakkınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Aşağıdaki gelir sınırları geçerlidir:

 • Tek kişilik hane: 1.572 €
 • 1 yetişkin + 1 çocuk: 2.044 €
 • 1 yetişkin + 2 çocuk: 2.516 €
 • 1 yetişkin + 3 çocuk: 2.988 €
 • 2 yetişkin: 2.358 €
 • 2 yetişkin + 1 çocuk: 2.830 €
 • 2 yetişkin + 2 çocuk: 3.302 €
 • 2 yetişkin + 3 çocuk: 3.774 €

Durum: Nisan 2024

14 yaş ve üzeri her hanehalkı üyesi yetişkin olarak sayılır.

Aile gelirine, örneğin: tüm ücretli ve serbest çalışmalardan elde edilen gelirler, rünteler, emeklilik maaşları, nafaka, işsizlik yardımları, acil ve özel acil yardımlar, ebeveyn izni ödeneği, çıraklık tazminatları ve daha fazlası dahildir.

Gelir vergisinden muaf gelirler, örneğin, aile yardımları ve daha fazlasını içerir.

Gelirler ve gelir vergisinden muaf gelirler hakkında tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

Bu destek için başvuru formunu burada bulabilirsiniz.


Şehir İdaresi Müdürlüğü - Sağlık ve Sosyal İşler ile iletişim 
Tel: 01 70108 - 265
İletişim formu.